ĐIỆN MẶT TRỜI HOÀ LƯỚI

Điện mặt trời hòa lưới (On-grid) là hệ thống hoạt động kết hợp giữa điện năng lượng mặt trời và điện lưới quốc gia, nó hoạt động mà không cần pin lưu trữ.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.