ĐIỆN MẶT TRỜI ĐỘC LẬP

Hệ thống điện mặt trời độc lập là hệ thống bao gồm các tấm pin năng lượng mặt trời, thiết bị Inverter chuyển đổi điện DC thành AC và pin, ắc quy lưu trữ điện. Hệ thống …